Vragen? neem contact op!

Privacyverklaring

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement
  Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com de plicht om haar klanten:
  op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com worden verwerkt;
  • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
  • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com in dit Reglement een toelichting op hoe zij
met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com gebruikt en het doel van het gebruik
  Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com verwerkt jouw persoonsgegevens als je je aanmeldt voor
  nieuwsbrieven van Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com, via het contactformulier contact met ons opneemt, via het afsprakenformulier een afspraak maakt, een bestelling doet in de webshop of belt naar het telefoonnummer van Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com. Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com verzamelt alleen wanneer je deze invult, jouw naam en e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:
  • onze dienstverlening te kunnen leveren.
  Als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven, verzamelt Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com jouw voornaam en e-mailadres. Deze gegevens stellen
  ons in staat om:
  • je een nieuwsbrief te kunnen toesturen.
  Als je een bestelling doet via de webshop, verzamelt Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
  • je bestelling te kunnen afhandelen.
  Als je contact met ons opneemt via het contactformulier, verzamelt Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com je naam en e-mailadres. Deze gegevens
  stellen ons in staat om:
  • je te kunnen bereiken als dat nodig is.
  Als je belt naar het kantoor van Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com heeft het kantoor van Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com toegang tot inzage in het (gedeeltelijke) telefoonnummer waarmee gebeld is. Deze gegevens zijn onlosmakelijk verbonden met de dienstverlening van Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com. Deze gegevens worden niet gebruikt en niet verstrekt aan derden.
 2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
  Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com-organisatie, tenzij:
  • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com met jou heeft gesloten;
  • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Contact
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com.

Elisabeth Umans coaching handelend onder de naam van ElisabethUmans.com, versie september 2022