Schrijfster, spreekster, inspirator en schilderes

Els Umans is opgeleid tot psycholoog (2011) met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit als specialisaties. In de jaren daarna heeft zij op deze onderwerpen een praktijk gevoerd. Daarin hielp zij hoogsensitieve cliënten om hun eigen kracht te hervinden met name via het ontdekken van hun extra potentieel, en ondersteunde kinderen met hoogbegaafd temperament, op een specifieke en praktische wijze om hun weg te vinden tijdens de schoolgaande periode. Om een groter publiek aan te spreken werkt zij nu als schrijfster, spreekster en inspirator en tevens schilderes. Naast publicaties in magazines, is zij de auteur van het onlangs gepubliceerde  boek Hoogbegaafd Temperament en geeft  meer informatie op verzoek