Op de top is alleen maar licht

Klimmend, trede voor trede met zweet in ons gezicht  zwoegend, en

zien wij enkel dat wat wij verlangen

en doen zoals de ander, zoals het hoort!
VOELEND EN ZWOEGEND
ons hoofd maalt voort en voort
Ons hart lijkt iets te zeggen
maar wij zijn doof voor haar, verdoofd...
Toch, er komt een dag
Dat wij haar kunnen horen,
haar stem die spreekt van binnenuit, heel helder
Alleen echtheid, zegt zij, dat telt!
Echt ZIJN in onze wonderlijke pracht,
Wij klimmen verder tot we niet meer kunnen...
Vanaf hier boven kunnen we alles overzien

Zij had gelijk, ons hart spreekt de waarheid
in liefde voor dat wat is,
op de top is alleen maar licht


«   »