Keuzevrijheid in wijsheid

Zie de politiek, staat deze boven ons of dient deze de mens?
Zijn de woorden die iemand spreekt ook de woorden die wij horen?
Is de taal die iemand spreekt ook de taal die wij verstaan?

Zouden wij onze mening geven, geheel onbevooroordeeld?
Welke keuzes kunnen wij maken, als vrouw, als man, als mens?
De keuze om te kunnen zijn wie wij zijn

en daarbij  de ander zijn eigenheid respecterend
Het geheel overlatend, in handen van de wijsheid

Wetend hoe het is om keuzes te maken vanuit liefde of niet...
keuzes die ons hart voeden of niet...

Dankbaar zijnde keuzes te kunnen maken,

welke keuze dan ook, het maakt niet uit

Ik luister in stilte

Wat heeft mijn binnenwereld te zeggen?

Wanneer voel ik de vrijheid om mijn vleugels uit te slaan?

Gunnend ieder liefdevolle wijsheid bij beslissingen


 »