De ommekeer

Het is lente, de natuur wordt wakker en vernieuwt zich. Misschien moeten wij ook eens werkelijk vernieuwen en ons realiseren dat dingen zoals oude systemen niet meer werken. Want zoals Einstein zei 'We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt'. Het is dus hard nodig dat de nieuwe generatie de mogelijkheid krijgt om nieuwe dingen te bedenken en nieuwe dingen te doen. 

 

Laten we er zijn voor elkaar
Wat is er toch gebeurd met ons mensen dat geld en macht al zo lang prevaleren boven onze menselijkheid, gezondheid, welzijn en geluk met elkaar? Mensen zijn van nature goed, dit is mijn overtuiging. Het is echter de angst die ons wantrouwig maakt, maar het is de liefde die onze harten opent. Wij hebben altijd opnieuw de keuze om niet te kiezen voor angst en wantrouwen, scheiding en misgunnen, maar om te kiezen voor liefde, vertrouwen, verbondenheid en gunnen.


 »