Vragen? neem contact op!

Signaleringlijst extra ontwikkelingspotentieel

Extra ontwikkelingspotentieel (Dabrowski) hangt nauw samen met een sterke mate van gevoeligheid. Dit heeft te maken met zenuwverbindingen in de hersenen die bij zeer gevoelige personen (Elaine Aron) eerder en vaker geprikkeld en geactiveerd worden.

 

Mijn afstuderen en scriptie

Deze signaleringslijst, welke ook is opgenomen in het boek werd gebruikt als onderdeel van een totaalpakket om bij hoogsensitieve mensen extra ontwikkelingspotentieel te signaleren. De signaleringslijst was een resultaat van de bevindingen uit mijn onderzoek naar hoogsensitiviteit en extra ontwikkelingspotentieel bij middelbare scholieren als afstudeeropdracht, met als begeleider Professor Anna Bosman (Radboud-universiteit Nijmegen.

Het signaleren van extra ontwikkelingspotentieel kan je meer inzicht en duidelijkheid geven over jezelf, juist op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Bedenk bij het invullen hoe jij het diep van binnen voelt en stel jezelf hierbij de vraag 'hoe ben ik van oorsprong?' of 'hoe was ik als kind?', en niet 'wie wil ik zijn' of 'hoe ben ik nu?'

Bedankt voor het invullen van de signaleringslijst. Als je wilt dat er n.a.v. deze lijst contact met je wordt opgenomen, vul dan hieronder je emailadres in

Nb

  • met het invullen van dit formulier ga je akkoord met de privacyverklaring van Elisabeth Umans Coaching, handelend onder de naam van ElisabethUmans.com
  • het is niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming te gebruiken voor andere doeleinden. Mochten er vragen of wensen zijn, neem dan even contact met ons op.
  • Let op; er kunnen geen rechten ontleend worden aan de resultaten van deze signaleringslijst. Het is slechts een startpunt om meer inzicht te krijgen in jezelf.